ponúkame vámKomplexná starostlivosť o vašich blízkych


Vysoký štandardV zariadení pre seniorov poskytujeme nasledovné službyImage

Odborné činnosti

 • pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby
 • základné sociálne poradenstvo
 • sociálna rehabilitácia
 • ošetrovateľská starostlivosť
Image

Obslužné činnosti

 • ubytovanie
 • stravovanie
 • upratovanie
 • pranie, žehlenie
 • údržba bielizne a šatstva
Image

Ďalšie činnosti

 • utváranie podmienok na úschovu cenných vecí (v prípade požiadavky klienta)
 • poskytovanie osobného vybavenia (v prípade požiadavky klienta)
 • zabezpečenie záujmovej činnosti
Image

Nadštandardné činnosti

 • zabezpečenie zdravotnej starostlivosti so zmluvným všeobecným lekárom
 • zabezpečenie návštevy odborných lekárov a sprievod prijímateľa sociálnej služby na toto odborné vyšetrenie
 • zabezpečenie rehabilitačnej starostlivosti
 • zabezpečenie nákupu liekov, zdravotníckych pomôcok a zdravotníckeho materiálu
 • kadernícke služby, manikúra, pedikúra

Prepravná službaZabezpečovaná osobným motorovým vozidlom so zdvíhacou plošinou